من-ماشین-وبلاگ

بعد از اینکه اینجا رو واز کردم،زرتی اومدم عکس گذاشتم و کسشر نوشتم…

ماشینم که خریدم اصن به هیچ چیش توجه نکردم در جا با بنی رفتیم فشم…حالا بماند که همه گفتن خاک بر بشر دوپات که آخه ماشین صفر رو توو اون جاده نمیبرن…

اینجام بعدش فهمیدم که میشه رنگ عوض کرد و اینا…اهمیت ندادم

ماشینم بعد فهمیدم که میشه ضبط انداخ با دوتا خربزه عی و آمپلی فایر و اینا…اونم اهمیت ندادم

احتمالن اسمارت فونم که بگیرم فقط زنگ و اس ام اسه…بعدن میفهمم که مثلن باس قاب و محافظ ضد خش و اینا…اهمیت نمیدم احتمالن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s