خورشید 4 گوش

تک چرخ! هیچ وخ توو بچگی نتونستم تک چرخ بزنم!! الانم که بزرگی شدم واسه خودم هم نمیتونم تک چرخ بزنم،چن روز پیش توو چیتگر امتحان کردم…نشد…زورم نرسید!!البته همیشه به خودم میگم که زوری که نیس؛حتمن لم داره ک من نمیدونم،وخ بزارم روش حل میشه یاد میگیرم… بعضیا میگفتن به تک چرخ؛یه چرخ!!مثلن میگفتن بریم مسابقه یه چرخ زنی؟؟من چون بلد نبودم میگفتم نه،بریم مسابقه روو پایی!و خوب چون اونا بلد نبودن مسابقه ایی شکل نمیگرفت و اونا واسه خودشون یه چرخ میزدن و من واسه خودم روپایی ! بعضن دوچرخه منم یکی از بچه ها میگرف که دوچرخه نداشت ولی توپ داش که من دوچرخه داشتم و توپ نداشتم! از اینجا من کم کم با بحث مبادله کالا به کالا آشنا شدم…البته اون موقع فک میکردم این مبادله است ولی الان میفهمم که مبادله نیس،مقارضه است! آره…بچگی فک میکردم وای چه خفنم!ولی الان میبینم که خسته ریدم! حتی تک چرخ زدن،تک پر بودن،یه چرخ زدن،یه لاقبا بودن هم نمیفهمن من چی میگم…حتی این خورشید 4گوش هم…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s