ارتفاعین

اونقدر از ارتفاع میترسم که حتی تووی خواب هم توان تحملش رو ندارم…

توو خواب از شدت ترس،ازش میپرم پایین…

توو بیداری کی برم توو دل ترس…نمیدونم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s