نه نشد

حتی نتونستم برم سر خاک، پسر پاشو جلو‌پاساژ اندیشه سورپرایزت کنیم با یه ون که توش پر از رفیقاتِ!

حتی نتونستم برم سرم خاک.

میرم عکسای پیجتو میبینم تولدت وسط جاده که به کاناپه خیس از بارون پیدا کردیم،حتی نمیخام بیام سر خاک.

پسر لعنتی اعصابمو خورد کردی، رفتی توو مخم!

تدوین کن اون فیلم لامصبو دیگه!سه سال گذشت! چقد دیگه صب کنم که ببینم اون فیلم مریضو؟!

من نمیخام بیام سر خاک!

لعنتی مطمعن بودم خبر دروغِ!تو از این کارای کسشر زیاد میکردی!هنوزم میگم دروغ!

اگه این متنو میخونی، زودتر فیلمو تدوین کن بیار ببینیم پسر!

بگو‌چاقالا اینستا گرامو نگان!حالم‌و بهم میزنن،بیا بیرون از زیر کامیون،دیبس!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s