ریسک آخه

یه چیزی بگم و بریم تا آخر جام‌جهانی

ببین روانی

ریسک یعنی پنجاه پنجاه! یا میشه یا نمیشه!

اما قضیه ی هفتاد سی یا هشتاد بیست رو‌ اگه نپری، حماقت کردی، دیگه این بامبول که ریسک پذیر نیستم کسشرِ فهمیدی؟! کسشر!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s