شعار

من نوشتن رو‌از شعار نویسی برای تیم فوتبال استقلال شروع کردم.

اما هیچ وقت نتونستم شعار هامو در طنین صدای بیش از دو نفر بشنوم.

نفر اول خودم بودم که مثل یه بچه هوای شعارمو داشتم.

نفر دوم گاهی امید بود گاهی مهرداد گاهی فراز و باز گاهی خودم.

هیچ وقت امید و مهرداد و فراز همزمان نبودن که شعار رو بیش از دو نفر برای حمایت از تیممون فریاد بزنیم.

اینجا حدودا ۷سالم بود و ایده ایی راجع به استادیوم نداشتم به خاطر همین شکست خوردم.

تلاش بعدی برای نوشتن، بر میگرده به سن ۱۴سالگی و‌ نوشتن وبلاگ “پسری که میخواد دختر باشه” در بلاگفا. انصافا بازخورد خوبی گرفتم و تا سال ۸۴ ادامه دادم، در همین بین فیلکر و فتوبلاگ و پرشین بلاگ هم داشتم، توییتر هم داشتم البته اما نمیدونم چرا بلبل شد.

بلاگفا فیلتر شد، بقیه ش بلبل.

تا با بهار آشنا شدم، به خاطرش بدون اینکه بدونه اینجا رو باز کردم و هنوز اینجام اما اون نیس، مثل قبل نیس.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s