پارادایس یا پارادوکس

به نظرت از کجا شروع میشه؟

فرهاد از نیلو پرسید.

نیلو متعجبه و‌ منظور فرهاد رو نمیفهمه.

چی؟ چی از کجا شروع میشه؟

تناقض.

نمیفهمم.

از کجا شروع میشه که من توو سه ماه به این میرسم تو همون آدمی هستی که میخام واسه همیشه کنارش باشم. ولی تو توو همین تایم میفهمی که من دقیقا اون آدمیم که اصلا دلت نمیخاد باهاش باشی. کی شروع شده؟

نیلو میگه تو بهشت رو دوست داری یا جهنم رو؟

فرهاد میگه معلومه، بهشت.

نیلو میگه از همین جا.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s